Overtreding non-concurrentie- of relatiebeding

Onderschat nooit een non-concurrentiebeding.

Advies nodig over uw concurrentiebeding? Laat het door Ontslagadvocaat checken. Vul de vragenlijst in en stuur of mail uw arbeidsovereenkomst en u ontvangt een advies op werkdagen meestal binnen 24 uur.

In veel arbeidsovereenkomsten is een non-concurrentie of relatiebeding overeengekomen. Veel werknemers denken ten onrechte dat een non-concurrentiebeding niet geldig is of dat de werkgever er geen beroep op zal doen als men vertrekt. Zij overtreden vervolgens het concurrentiebeding en worden dan geconfronteerd met een lastige ex-werkgever die eist dat enorme boetes worden betaald en die hen soms zelfs (tijdelijk) verbiedt om verder te werken bij de concurrent.

Non-concurrentiebeding (en relatiebeding)

Volgens de wet is een non-concurrentiebeding een beding waarbij een werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om op zekere wijze werkzaam te zijn na afloop van zijn arbeidsovereenkomst. Het beding moet schriftelijk in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat een non-concurrentiebeding alleen geldig als de werkgever goed heeft gemotiveerd waarom dat beding voor die functie noodzakelijk is voor het bedrijf. Dit wordt het zwaarwegende bedrijfsbelang genoemd. Denk daarbij aan specifieke (bedrijfs-)informatie die de werkgever onderscheidt van zijn concurrenten en die zijn marktpositie in belangrijke mate bepaalt. Een werknemer die deze informatie tot zijn beschikking heeft kan de werkgever ernstig benadelen als hij met deze informatie zomaar overstapt naar een concurrent.

Algemeen wordt aangenomen dat ook een relatiebeding onder de wettelijke regeling van het non-concurrentiebeding valt. Een relatiebeding is een beding dat de werknemer verbiedt om na zijn vertrek voor bepaalde relaties (klanten of potentiële klanten van de werkgever) werkzaam te zijn of daarmee (zakelijk) contact te hebben.

Naar boven

De rechter

De rechter kan een non-concurrentiebeding helemaal of deels ter zijde schuiven. Reden daarvoor kan bijvoorbeeld zijn dat u door dat beding, in verhouding tot het te beschermen belang van de ex-werkgever, te zwaar wordt benadeeld.

Beëindigen arbeidsovereenkomst

Reken er als werknemer niet op dat een non-concurrentiebeding niet geldt of dat deze altijd gemakkelijk door de rechter terzijde wordt geschoven. Zeg uw arbeidsovereenkomst dus ook nooit op als het non-concurrentiebeding een probleem kan vormen voor uw nieuwe werk en daarover nog geen afspraken met uw huidige werkgever zijn gemaakt. U loopt (te) grote financiële risico’s door in strijd met een geldig non-concurrentiebeding te handelen en in dienst te treden bij de concurrent.

Daarom is het belangrijk om bij een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken te maken over de geldigheid van een (eventueel) overeengekomen (non-) concurrentie- en relatiebeding na het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Als aan het non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst een boete is gekoppeld, dan moet u extra oppassen. Als uw werkgever dan kan bewijzen dat u het beding heeft overtreden bent u meteen de boete verschuldigd, en die kan hoog oplopen. De rechter kan de boete beperken, maar die zekerheid hebt u niet.

Naar boven