Procederen of verweer voeren

Procederen

Als u een ontslagprocedure wilt starten tegen uw werknemer, dan zijn er twee routes:

  1. ontslagvergunning aanvragen bij het UWV (duurt ongeveer 4 tot 6 weken)
  2. ontbinding vragen aan de Kantonrechter (duurt ongeveer 6-12 weken)

Route 1 (ontslagvergunning) wordt gebruikt bij bedrijfseconomische redenen (bv. reorganisatie) of langdurige arbeidsongeschiktheid.
Route 2 (ontbinding) wordt gebruikt bij disfunctioneren, frequent ziekteverzuim,¬†verstoorde arbeidsverhouding en ernstige (“dringende”) redenen.
Over de beide routes informeer ik u graag verder. Uiteraard check ik dan ook of een onderlinge regeling beter voor u is.

Wat heb ik als advocaat van u nodig? In ieder geval een compleet personeelsdossier, d.w.z. tenminste de volgende stukken:

  • arbeidsovereenkomst
  • laatste 3 loonstroken
  • functionerings-, beoordelings- en gespreksverslagen
  • formele waarschuwingen
  • toelichting ontslagreden
  • (in geval van reorganisatie) laatste 3 jaarrekeningen, prognose komend half jaar, voorlopige winst en verliesrekening laatste half jaar, volledige lijst personeel, toelichting noodzaak tot reorganisatie, toelichting te nemen maatregelen, organogrammen, etc.

Als u een andere procedure wilt beginnen (bv. kort geding of schadevergoeding) neem dan telefonisch met contact op (bel 0348-220310) of stuur ons uw vraag per e-mail.

Verweer voeren

Als uw werknemer u als werkgever heeft gedagvaard, dan is het belangrijk om direct actie te ondernemen en mij direct in te schakelen.

Naar boven