(Dreigend) conflict met mijn werknemer

Er zijn vele soorten (dreigende) conflicten mogelijk in een arbeidsverhouding, zoals:

  • over re-integratie tijdens ziekte
  • over het functioneren of de houding van een werknemer
  • over loon, bonus, variabel inkomen
  • over incidenten tijdens het werk

De meest gekozen aanpak is vreemd genoeg: niets doen of doen alsof er niets aan de hand is. Maar dat is meestal  niet de meest verstandige aanpak. Ontslag is echter ook niet zomaar mogelijk.

In alle gevallen is dossiervorming absoluut noodzakelijk. Ook kunnen uw scholings- en/of herplaatsingsverplichting een belangrijke rol gaan spelen. De rechter zal uw handelwijze als werkgever nader onder de loep nemen. Doet u alles goed, dan lukt een ontslagprocedure. Zo niet, dan kan ontslag (ontbinding) worden afgewezen en kunt u dit alleen nog regelen door een hoge(re) vergoeding aan te bieden (als de werknemer dat althans aanvaardt).

Juist bij een (dreigend) conflict is het verstandig om mij te bellen (0348-220310) of een afspraak te maken om de situatie en de verdere strategie af te stemmen. Dan is u meteen duidelijk wat er van u wordt verlangd en kan eventueel nog tijdig worden bijgestuurd als dat nodig is.

<