Check mijn concurrentiebeding

Advies over uw concurrentiebeding

U kunt van ons advies krijgen over uw concurrentiebeding zodat u weet waar u aan toe bent. Ben ik eraan gebonden? Maak ik een kans om de rechter het te laten vernietigen? Daarop krijgt u een helder antwoord per e-mail.

De kosten van het advies bedragen EUR 250,- + BTW. U ontvangt een nota achteraf die binnen 1 week moet zijn betaald.

Als u ons een adviesopdracht wilt geven, dan is het belangrijk dat u onderstaand formulier invult en daarbij uw arbeidsovereenkomst (volledig) voegt.

Op werkdagen kunt u dan binnen 24 uur een advies (schriftelijk, telefonisch of mondeling) tegemoet zien.

Mijn voor- en achternaam

1. Mijn geboortedatum

2. Datum indiensttreding

3. Ik ben al uit dienst (indien van toepassing)  Ja Nee

4. Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?  bepaalde tijd onbepaalde tijd

Wijzigingen tijdens mijn dienstverband

5. Mijn functie

6. Mijn functie is na indiensttreding fors gewijzigd  ja nee beetje

7. Het bedrijf is fors uitgebreid of gegroeid na indiensttreding  ja nee beetje

8. Mijn formele werkgever is gewijzigd na indiensttreding  ja nee weet niet

Reden einde dienstverband

9. Ik wil of ik moet uit dienst

10. Er is een Sociaal Plan van toepassing  nee ja weet niet

11. De nieuwe werkgever biedt mij meer salaris en/of hogere functie  ja nee beetje

Aanvullende informatie/opmerkingen

Uw e-mailadres (verplicht)

Mijn telefoonnummer (verplicht)

Hoe wilt u het advies over uw concurrentiebeding ontvangen?
 Telefonisch Per e-mail Ik wil een afspraak

Voeg uw volledige arbeidsovereenkomst als bijlage bij:

Let op: geen bestanden groter dan 5Mb sturen. Neemt u bij problemen hiermee gerust telefonisch contact (0348-220310) met ons op.

.