Overtreding concurrentie- of relatiebeding

Uw (ex-)werknemer is in dienst bij uw concurrent of relatie

Als uw (ex-) werknemer in dienst is getreden of wil gaan treden bij de concurrent, dan kunt u daartegen vrijwel alleen iets doen als er in de arbeidsovereenkomst een geldig non-concurrentiebeding en/of relatiebeding is opgenomen.

Het verschil tussen een non-concurrentiebeding en een relatiebeding is soms vaag. Een non-concurrentiebeding verbiedt een werknemer meestal om in dienst te treden bij de concurrent. Een relatiebeding verbiedt hem alleen om met uw relaties zakelijk contact te hebben (bv. met uw klanten of leveranciers).

Staat er een boete op overtreding van het beding en kunt u de overtreding bewijzen? Dan kunt u de boete opeisen (eventueel in kort geding) en/of beslag laten leggen.

Let op dat u niet “te vroeg” uw ex-werknemer confronteert met uw claim. U heeft dan geen tijd meer om aanvullend bewijs te verzamelen want dat bewijs wordt dan snel ‘verstopt’. Stem zo’n confrontatie daarom eerst goed met uw Ontslagadvocaat af.

Let op: tegenwoordig mag u alleen nog een non-concurrentiebeding in een tijdelijk contract opnemen als u daarbij schriftelijk toelicht welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dit beding noodzakelijk maken voor die specifieke functie.