Overtreding concurrentie- of relatiebeding

 

Uw ex-werknemer is in dienst bij de concurrent?

Als uw (ex-) werknemer in dienst is getreden of wil gaan treden bij de concurrent, dan kunt u daartegen vrijwel alleen iets doen als er in de arbeidsovereenkomst een geldig non-concurrentiebeding en/of relatiebeding is opgenomen.

Het verschil tussen een non-concurrentiebeding en een relatiebeding is soms vaag. Een non-concurrentiebeding verbiedt een werknemer meestal om in dienst te treden bij de concurrent. Een relatiebeding verbiedt hem alleen om met uw relaties zakelijk contact te hebben (bv. met uw klanten).

Staat er een boete op overtreding van het beding en kunt u de overtreding bewijzen? Dan kunt u de boete opeisen (eventueel in kort geding) en/of beslag laten leggen.

Let op dat u niet “te vroeg” uw ex-werknemer confronteert met uw claim. U heeft dan geen tijd meer om aanvullend bewijs te verzamelen. Stem dat eerst goed met ons af.

Sinds 1 januari 2015 mag u alleen nog een non-concurrentiebeding in een tijdelijk contract opnemen als u daarbij opneemt welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dit noodzakelijk maken.