Over ontslagadvocaat

Ontslagadvocaat is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ontslagadvocaat blijft daarvoor continu investeren in kennis van wet en uitspraken en in vaardigheden.

Als specialist weet Ontslagadvocaat als geen ander dat er mooie studeerkamer oplossingen zijn te bedenken voor een probleem waar u tegenaan loopt. Die oplossing moet voor u wel werkbaar zijn. Daarom zoekt Ontslagadvocaat met u naar een goede oplossing of regeling. En als Ontslagadvocaat op tijd wordt ingeschakeld dan kunnen problemen vaak ook klein gehouden worden.

Lopende zaken worden zonodig besproken met andere specialisten (intercollegiale kennis uitwisseling en -sparring).