Onderhandelen? Wij geven u tips

Onderhandelen loont altijd.

Onderhandelen is nodig om tot een goede regeling tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met uw werkgever te komen. Ontslagadvocaat doet dit dagelijks en zet zijn ervaring ook graag voor u in.

Het onderhandelen kunt u ook zelf doen (eventueel met Ontslagadvocaat op de achtergrond als adviseur). Enkele concrete tips.

 • Laat u niet verrassen door een exit-gesprek. Meestal ziet u het al wel aankomen. Bereid dat dan zo goed mogelijk voor.
 • Ga nooit direct onderhandelen maar luister alleen en vraag om de reden(en) voor het ontslag.
 • Nooit direct reageren. Vraag bedenktijd!
 • Neem eventueel belangrijke gesprekken op (zeg dit niet tegen uw werkgever) en typ de gesprekken daarna woordelijk uit. Bewaar het bandje of het bestand met tekst.
 • Laat u niet onder druk zetten: er is nooit haast bij een ontslag, behalve aan de zijde van de werkgever.
 • Laat uw werkgever voorstellen altijd op papier of e-mail zetten, zodat u er rustig over kunt nadenken. Doe tegenvoorstellen het liefst alleen mondeling.
 • Laat nooit blijken dat u zelf óók wel weg wilt en dat het alleen maar een kwestie is van geld.
 • Laat uw loyaliteit ten opzichte van uw werkgever onmiddellijk los! Probeer niet zijn probleem (u tegen een zo laag mogelijke vergoeding snel weg krijgen) op te lossen, maar denk aan uw eigen belang.
 • Bedenk goed wie u wel en wie u niet kunt vertrouwen binnen de organisatie. Iedereen kiest uiteindelijk voor het eigen belang. Reken dus niet op hulp van uw collega’s en zelfs niet op uw eigen secretaresse.
 • Maak een backup van alle documenten of e-mails die van belang zouden kunnen zijn als het op een procedure aankomt (gespreksverslagen, beoordelingen, functioneringsverslagen, arbeidsovereenkomst(en), etc.).
 • Laat nooit weten dat u (mogelijk) al een andere baan hebt. Dat kost u veel geld!
 • Onderschat nooit het non-concurrentiebeding of relatiebeding in uw arbeidsovereenkomst. U kunt er meer last van krijgen dan u lief is.

Het belangrijkste bij zelf onderhandelen is dat u stopt met zelf onderhandelen als u merkt dat uw werkgever u persoonlijk onder druk probeert te zetten of wanneer u het niet aan kunt of niet meer wilt. In dat geval is het beter de (verdere) onderhandelingen aan een expert over te laten. Vraag Ontslagadvocaat gerust om het van u over te nemen. Onderhandelen loont.

Naar boven