Uw vergoeding

Ontslagvergoeding: wanneer en hoeveel

Een ontslagvergoeding bij ontslag is vaak mogelijk. Ontslagadvocaat zet de belangrijkste punten voor u op een rij.

 1. Wel of geen recht op vergoeding
 2. Hoogte van de vergoeding
 3. De Kantonrechtersformule

1. Wel of geen recht op vergoeding

U krijgt geen vergoeding:

 • als er een vervangende voorziening is geregeld in een CAO of Sociaal Plan
 • bij een terecht gegeven ontslag op staande voet
 • als u zelf hebt opgezegd
 • als uw werkgever failliet is

U krijgt (mogelijk) wel een vergoeding:

 • bij ontslag wegens disfunctioneren
 • bij opzegging door de werkgever na UWV procedure
 • bij ontslag via de kantonrechter
 • bij ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst
 • bij onterecht ontslag op staande voet
 • bij niet verlenging van een tijdelijk contract
 • bij ontslag als statutair bestuurder

Naar boven

2. Hoogte van de vergoeding

Als uitgangspunt geldt de Transitievergoeding. Hoe hoog deze vergoeding in uw situatie is, is afhankelijk van de hoogte van het salaris en de duur van het dienstverband.

Als er een Sociaal Plan van toepassing is, dan geldt de regeling die daarin staat.

Van de wettelijke regels voor de Transitievergoeding kan uiteraard in onderling overleg worden afgeweken. De hoogte van de in onderhandelingen te bereiken vergoeding is ook afhankelijk van de ontslagreden. Bij ontslag wegens disfunctioneren bijvoorbeeld kan de vergoeding hoger liggen vanwege de zware eisen aan ontslag bij disfunctioneren. Bij onterecht ontslag op staande voet of in geval van een statutair bestuurder of bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan een werknemer recht ook hebben op een “billijke vergoeding” bovenop de Transitievergoeding. Bij reorganisatie geldt soms een aparte regeling in een Sociaal Plan.

Bedenk goed, dat onderhandelen altijd mogelijk is en vaak leidt tot een betere regeling.

Naar boven

3. De Kantonrechtersformule

De (vroegere) Kantonrechtersformule is niet meer van toepassing TENZIJ dat nog in een Sociaal Plan of CAO is overeengekomen.

Naar boven

Let op:

 • In een enkel Sociaal Plan wordt nog wel eens verwezen naar de Kantonrechtersformule. De uitkomsten daarvan zijn voor werknemers vrijwel altijd zeer gunstig.
 • Voor werknemers die bijna met pensioen gaan zal bij de bepaling van de vergoeding rekening worden gehouden met de leeftijd waarop zij naar verwachting met pensioen zouden zijn gegaan als er geen sprake was geweest van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Als er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd – zonder tussentijdse opzegmogelijkheid – die wordt ontbonden, is de vergoeding in principe gelijk aan het salaris over de resterende duur van de overeenkomst.

Naar boven