Check uw ontslag

Ben ik terecht op staande voet ontslagen?

Een ontslag op staande voet is de zwaarste maatregel die een werkgever kan nemen tegen een werknemer. Daarom heeft de werkgever hiervoor een hele goede reden nodig. In de rechtspraak wordt dit de dringende reden genoemd.

Is er sprake van een dringende reden?
Van een dringende reden is sprake wanneer een werknemer iets ernstigs heeft gedaan of nagelaten. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld herhaalde werkweigering of te laat komen, diefstal van een collega of van uw werkgever, fraude of het ernstig beledigen of bedreigen van uw werkgever of collega’s. De werkgever moet de dringende reden wel kunnen bewijzen.

Is de dringende reden u medegedeeld?
Het is niet alleen van belang dat er sprake is van een dringende reden, maar deze moet u vrijwel direct zijn meegedeeld. Als uw werkgever u op staande voet ontslaat, moet hij u de reden van het ontslag mededelen (èn schriftelijk bevestigen) en moet hij u meestal ook in de gelegenheid stellen om hierop te reageren (zogenaamde ‘hoor en wederhoor’).

Is het ontslag onverwijld (direct) gegeven?
Zodra er sprake is van (ontdekking van) een dringende reden moet uw werkgever een beslissing nemen over wel of geen ontslag op staande voet. Hij mag daarmee niet zomaar weken wachten. Wel mag hij de uitkomst van een nader onderzoek naar de feiten afwachten.

Als bovenstaande (vet gedrukte) vragen overwegend met nee moeten worden beantwoord, dan had uw werkgever u waarschijnlijk niet op staande voet mogen ontslaan. Als die vragen deels met ja kunnen worden beantwoord dan kan een rechter alsnog bij de beoordeling van het ontslag op staande voet rekening kunnen houden met uw functie en uw dienstjaren en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw leeftijd en de gevolgen die het ontslag op staande voet voor u heeft.

De ervaring leert dat in veel gevallen een ontslag op staande voet niet geldig is en dat een werkgever zich dat ook meestal wel realiseert en daarom liever snel een onderlinge vertrekregeling sluit. U verkrijgt dan in ieder geval de zekerheid van een WW uitkering en soms ook een ontslagvergoeding.

Naar boven