Hulp

Met hulp bereikt u meer.

Ontslagadvocaat biedt u veel informatie over ontslag. Maar informatie alleen is soms niet voldoende. Om goed uit een ontslagsituatie te komen is meer nodig. Het inschatten van uw kansen in een eventuele procedure is essentieel om uw onderhandelingsruimte te bepalen. Lees altijd eerst de tips (voor werknemers of voor werkgevers) of bel  direct (0348-220310).

Ontslagadvocaat biedt u (als werkgever of als werknemer) ervaring, strategisch inzicht, onderhandelingsvaardigheden en – uiteraard – kennis van zaken aan. Of het nu gaat om een ontslag op staande voet, reorganisatie of disfunctioneren. Het kantoor behandelt een ontslagkwestie volledig of biedt u gedeeltelijke ondersteuning, wat u het beste uitkomt.

De volledige ondersteuning kent meestal de volgende stappen:

 • verzamelen en doornemen alle relevante stukken
 • samen bepalen strategie
 • zorgen dat u grip krijgt en houdt op uw situatie (ontzorgen)
 • de andere partij laten voelen hoe sterk u staat
 • onderhandelen
 • overeenkomst opstellen en/of aanpassen
 • onderhandelen over de clausules in een overeenkomst
 • afronden overeenkomst (of procederen)

Naar boven

Gedeeltelijke ondersteuning.

U kunt het kantoor ook gedeeltelijk “inhuren” voor bijvoorbeeld:

 • het opstellen van een uitgebreid advies, dat u zelf gebruikt in de onderhandeling met uw werknemer of werkgever
 • het onderhandelen
 • advies over een voorstel (moet ik dit wel of niet aanbieden of accepteren?)
 • ondersteuning bij lastige besprekingen met uw werkgever of werknemer en diens advocaat
 • het opstellen van een second opinion (als u twijfels hebt over de aanpak door uw eigen advocaat)
 • opstellen van (concept) overeenkomsten, brieven of e-mails
 • volledige check op “gevaarlijke bepalingen” in de aangeboden of aan te bieden overeenkomst

Naar boven

Ondersteuning in procedure

In geval van een procedure verzorgt het kantoor:

 • (hulp bij) opstellen ontslagaanvraag, verzoek of verweer
 • indiening processtukken en contact met rechtbank of UWV
 • verweer voeren op de zitting
 • communicatie/onderhandelen met de andere partij

Bel voor direct contact of voor een afspraak.

Naar boven