Sociaal Plan

Een Sociaal Plan bevat afspraken tussen een bedrijf en vakbonden over de gevolgen van één of meerdere door te voeren reorganisaties. Als er een Sociaal Plan geldt dan zal daarin meestal ook een hoofdstuk staan over de financiële gevolgen van het ontslag (ontslagvergoeding, eventuele ondersteuning vinden van andere baan, e.d.). Zo’n Sociaal Plan bindt de werkgever: deze mag niet zomaar (ten nadele van de werknemer althans) afwijken van het Sociaal Plan.

Ook de werknemer is meestal gebonden aan een Sociaal Plan. In ieder geval wanneer hij of zij lid is van één van de vakbonden die het Plan hebben afgesloten en ook wanneer het Plan als een collectieve regeling “algemeen verbindend” is verklaard.

Een Sociaal Plan kan een beduidend betere regeling bieden dan gebruikelijk maar ook een slechtere regeling. Het is dus van groot belang dat u controleert of er een Sociaal Plan geldt en zo ja, wat daarin over ontslag wordt bepaald. Die informatie hebben wij van u nodig om u goed van dienst te kunnen zijn.

Ook als er sprake is van een Sociaal Plan kunnen wij u adviseren over wat voor u het beste is. Bel (0348-220310) of mail ons.