Beoordelen: stimuleren of veroordelen?

De jaarlijkse beoordelingen staan voor de deur. Beoordelingen kunnen stimulerend werken (schouderklopje) maar ook vernietigend zijn (besluit om te ontslaan).

U weet als werkgever waarschijnlijk al wie van de medewerkers in de gevarenzone zitten. Handel er dan ook naar. Draai er tijdens een beoordelingsgesprek  niet omheen en geef duidelijk aan wat er schort aan het functioneren van de medewerker. Wilt u afscheid gaan nemen van een medewerker, bedenk dan dat u een stevig ontslagdossier zult moeten kunnen overleggen. Er zal zonder meer éérst een verbetertraject moeten zijn doorlopen na een slechte beoordeling. Ook moet u letten op zaken als bijscholing en herplaatsingsmogelijkheden.

Tijdens het beoordelingsgesprek geeft u letterlijk een oordeel over het functioneren van de medewerker in het afgelopen jaar. Anders dan in een functioneringsgesprek is het vooral eenrichtingsverkeer. U bent het meeste aan het woord, maar de medewerker mag uiteraard reageren.

Waarom belangrijk?
De meeste werknemers willen graag horen hoe ze het doen. Ze willen waardering, maar willen ook weten op welke vlakken zij zich kunnen verbeteren. Dat gebeurt tijdens het beoordelingsgesprek. Voor sommigen is het overigens ook een spannend moment. Het kan immers prettige of minder prettige consequenties hebben. Iemand met een contract voor bepaalde tijd krijgt te horen of hij mag blijven of moet vertrekken. Vaste medewerkers hopen wellicht op een salarisverhoging.

10 tips voor een geslaagd gesprek

  1. Kondig het gesprek ruim van tevoren aan. Bereid u goed voor.
  2. Vul alvast het beoordelingsformulier in, als ‘klad’.
  3. Open het gesprek niet al te serieus en stel de werknemer op zijn gemak. Ga niet recht tegenover elkaar zitten, maar bijvoorbeeld op een hoek.
  4. Als er aan het begin van het jaar SMART-geformuleerde afspraken zijn gemaakt, bespreek dan de resultaten en beoordeel die. Gebruik daarbij de eerdere verslagen van het plannings- en functioneringsgesprek ook.
  5. Als er géén persoonlijke doelstellingen zijn vastgesteld, geef dan aan in hoeverre de medewerker de doelstellingen van de functie heeft gerealiseerd.
  6. Bespreek de ‘mindere’ prestaties. Geef concrete voorbeelden en biedt zonodig hulp aan om die te verbeteren.
  7. Betrek zo mogelijk de mening van anderen zoals klanten of collega’s bij de beoordeling.
  8. Een negatieve beoordeling mag niet uit de lucht vallen, mogelijke verbeterpunten kwamen al eerder ter sprake tijdens het halfjaarlijkse functioneringsgesprek.
  9. Luister naar de feedback van de medewerker. Gebruik zijn kritiek om de organisatie te verbeteren.
  10. Leg de beoordeling schriftelijk vast en verwerk de visie van de medewerker erin.

Klik hier voor een voorbeeld beoordelingsformulier.

.