Termijnen in het ontslagrecht (WWZ)

In het ontslagrecht spelen de termijnen een belangrijke rol. Wij zetten deze voor u in het kort op een rij.

1. Aanzegging einde dienstverband 
aanzegging door werkgever over verlenging/niet verlenging 1 maand vóór einde arbeidsovereenkomst
verzoek aan Ktr vergoeding niet inachtneming aanzegverplichting 3 maanden na einde arbeidsovereenkomst

2. Opzegging
vordering vernietiging opzegging 2 maanden
vordering herstel dienstbetrekking 2 maanden
vordering billijke vergoeding door werknemer 2 maanden
vordering vergoeding onregelm. ontslag 2 maanden
vordering schadevergoeding door werkgever 2 maanden

Ingangsdatum: deze termijnen gaan in na de laatste dag van de arbeidsovereenkomst.

3. Bedenktermijn werknemer vaststellingsovereenkomst
indien vermeld door werkgever in overeenkomst 14 dagen
onvermeld 21 dagen

Ingangsdatum: direct na ondertekenen vaststellingsovereenkomst.

4. Transitievergoeding (TVG)
verzoek aan Ktr door werknemer veroordeling betaling TVG 3 maanden
wettelijke rente over TVG 1 maand

Ingangsdatum: na de laatste dag van de arbeidsovereenkomst.

5. Diversen
geldigheidsduur UWV ontslagtoestemming  4 weken
hoger beroep tegen uitspraak Kantonrechter 3 maanden

.